top of page

Styly jógy

Veškerá asánová praxe vychází z jednoho celku. Můžeme ji rozdělit na několik základních stylů jógy, avšak vnímání své cesty prožívá každý z nás individuálně.  I naši lektoři vnáší do každé ze svých lekcí vlastní pohled - kus sebe. Proto také některé z našich lekcí nesou svůj osobitý název. Ačkoli jsou postaveny na stejném základu, tak se - stejně jako praxe každého z nás, navzájem liší. A protože víme, jak těžké může být zvolit si tu svou, je každá jógová lekce v našem studiu doplněna o popis a celkovou náročnost. 

VINYASA FLOW

Veškerý pohyb se ve vinyase odvíjí od dechu, který pomáhá dynamicky propojit jednotlivé ásany. V pozicích se setrvává krátce, většinou po dobu jednoho nádechu nebo výdechu, ve všech tedy přibližně stejně dlouho. Během lekce nám návazný dynamický pohyb pomáhá zahřát a protáhnout celé tělo, zklidnit mysl a posílit svaly.

HATHA YOGA

Ham - měsíc. Tham - Slunce. Hatha jóga vychází z rovnováhy. Každý pohyb těla na jednu stranu má svou kompenzaci na stranu druhou. Lekce je pomalejší s důrazem na správné provedení jogových pozic - asán. V asánách se setrvává delší čas, během kterého vzniká prostor pro pochopení veškerých aspektů pozice a vnitřní meditaci. K hatha joze neodmyslitelně patří pranajama (dechová cvičení) a relaxace. Vhodná i pro úplné začátečníky.

YIN YOGA

Lekce yin jógy je pomalá, klidná a meditativní, často doplněná o esenciální olej, zvuky tibetské mísy, vonné tyčinky nebo svíčky. Pozice se drží okolo dvou minut, pro pokročilé úrovně i déle. Yin jóga se zaměřuje na pojivové tkáně, které díky výdrži v pozici zvyšují svou elasticitu. Během lekce pracujeme s podpůrnými jogovými pomůckami s důrazem na správné provedení a bezpečnost. Lekce yin jógy jsou vhodné i pro úplně začátečníky.

JIVAMUKTI YOGA

 Jivamukti jóga nás vede k osvícení skrze lásku, respekt a soucit vůči všem bytostem. Každá lekce Jivamukti jógy si krom dynamické asánové praxe ve stylu vinyasy zakládá na pěti principech. Těmi jsou Ahimsa – nenásilí, Bhakti – oddanost, Šástra – šíření a studium starých filozofických textů v sanskrtu, Náda – schopnost naslouchat - bytostem, zvukům i hudbě a v neposlední řadě Dhjána – meditace, která si dává za cíl zklidnit a pozorovat svou mysl.

NAMASTE

bottom of page