top of page
  • Obrázek autoraSHARE YOGA STUDIO

ÚVOD

Série - Patandžálího osmidílná stezka


Jóga se poslední dobou těší popularitě větší než kdy dřív. Nebo to tak alespoň na

první pohled vypadá. Sociální sítě plné jógových ásan, stojek, náročných záklonů,

fotek s podložkou nebo bez. Desítky profilů jógových instruktorů a studií. Všemožné

tipy a rady.


Ale.., Co to ta jóga vlastně je?


Většina z nás si nejspíš představí kombinaci nejrůznějších cviků a pozic těla na speciální

podložce, nebo možná osobu sedící nehnutě v tureckému sedu a v rytmu pravidelných

nádechů a výdechů vdechující kouř, který stoupá z vonné tyčinky. Ani jedna představa

není milná, obě dvě však jsou neúplné.


Vnímání jógy se v západním a východním světě zásadně liší. Kolébkou jógy se stala Indie,

přesné datování je ovšem nejasné. Některé prameny hovoří o tzv. kořenech jógy, sahajících

až do roku 5000 př. n. l., na základě archeologických nálezů, tady se bavíme o dávných

zničených civilizacích. Jiné zdroje odkazují na mnohem pozdější období, na období Buddhy,

tedy 500 př. n. l., období véd a později upanišad. Právě védy a upanišady utvářely dlouhé

svazky starého vědění o světě, které je pro moderního člověka velmi náročné pochopit,

téměř nemožné. Kolem roku 200 př. n. l. žil Pataňdžali, autor (mimo jiné) jógasúter, kterému

se podařilo srozumitelně objasnit védy a upanišady, jelikož je spojil s osobním zážitkem, na

kterém se daly lépe demonstrovat, je proto často pokládán za zakladatele jógy.

Pataňdžaliho jógasútry se dělí na osm částí - tzv. osmidílná stezka k osvícení se stala

základem pro velkou spoustu jógových stylů.


Proč vůbec začínat s Pataňdžáliho osmidílnou stezkou? Jógové sútry byly prvním jógovým

systémem a odráží se i do dnešní doby. Někdy se může zdát, že západní vnímání jógy je

zaměřené na tělo a fyzické cvičení, zatímco většina ze súter byla zaměřena primárně na

mysl, což může budit dojem neustálého cvičení jógových pozic bez ohledu na nějakou

původní filosofii. Upřímně, záleží na Vás.

Jóga pro se Vás může stát fyzickým cvičením, silovým tréninkem s protahováním, nebo

nástrojem k lehké relaxaci. Pokud ovšem toužíte proniknout hlouběji do jógové filozofie,

čerpat co nejvíce benefitů, které jóga nabízí, a tím se posunout i v sebepoznání - což je

mimochodem nejvyšším cílem jógy - jedna z variant, kde začít, jsou právě Pataňdžaliho

jógasútry. I když se jedná o mnohem srozumitelnější texty, než tomu bylo u původních véd

a upanišad, stále jsou poměrně náročné ke čtení. Nespěchejte na sebe. Čtěte pomalu.

To, že má každý stupeň své vlastní pořadí a místo, není náhoda. Spousta lidí se zběsile

pouští do asánových pozic, které se ovšem v Pataňdžaliho stezce řadí až na třetí místo, což

může vést k povrchovější praxi. Každý ze stupňů na sebe navazuje a má za úkol nás

připravit na další, po něm následující.


V této sérii Vám krátce představíme jednotlivé stupně Pataňdžaliho osmidílné

stezky. Můžete se pak sami rozhodnout, zda se vydáte na cestu za sebepoznáním a

pokusíte se jednotlivé stupně jógy zařadit do Vašeho každodenního života, ať už na

podložce, nebo mimo ni.Autor: Tereza Hübsch

8 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

ASÁNA

NIAMA

YAMA

bottom of page