top of page
  • Obrázek autoraSHARE YOGA STUDIO

YAMA

Série - Patandžálího osmidílná stezka


YAMA - PRVNÍ STUPEŇ


Yama se dá přeložit jako zdrženlivost nebo sebeovládání.

Základem jsou tomuto stupni morální a etické hodnoty člověka, a i když už je tomu

mnoho let od dob, kdyby byly sepsány, jsou dnes stejně důležité, jako tomu bylo kdysi

dávno. Není potřeba opakovaně kontrolovat každé slovo, konverzaci nebo skutek, který

děláme, stejně jako nemá smysl si vyčítat věci, které se staly v minulosti, na které

nejsme zrovna hrdí, nebo situace, kdy bychom se nejraději zachovali jiným způsobem.

Morálka a etika nás nemají zbytečně svazovat. Jsou tu od toho, aby nám pomohly si

lépe uvědomit svět kolem sebe, lidi kolem sebe, přírodu a všechny její obyvatele a my se

tak mohli lépe zorientovat v tom, kde se nachází naše místo a jak zde můžeme fungovat.Yama se skládá z pěti hlavních bodů:


1. AHIMSA

(nenásilí, neubližování)

O ahimse jsme se podlobněji rozepsali ve článku Ahimsa.


2. SATYA

(pravdivost ve slovech i činech)

Pravdomluvnost je důležitá vlastnost, udává skutečnosti na pravou míru a buduje zdravé

a pevné vztahy. Zamezuje tomu, abychom se zbytečně nezamotávali do vymyšlených

konstruktů a nezaplňovali si tak hlavu těžkými myšlenkami. Ovšem důležitým aspektem

říkání pravdy se stává i způsob našeho sdělení. Dovolím si citovat známou americkou

spisovatelku Tahereh Mafi: „Žádná zbraň, žádný meč, žádná armáda ani žádný král nikdy

nebudou silnější než jediná věta. Meče mohou pořezat a zabít, ale slova se do člověka

zabodnou a zůstanou v něm. Zanoří se do kostí a stanou se součástí těla, které si

neseme do budoucnosti, a po celou dobu v něm vrtají. Už se jich nikdy nezbavíme.“ I při

sdělování skutečností bychom měli respektovat ahimsu - neubližovat a nezraňovat a to

ani slovy. Snažit se podat pravdu s citem a respektem, jako bychom druhou osobu chtěli

pohladit a vyhnout se sdělení, které působí stejně jako bodající nůž do svalu. Říkat věci

tak, jak jsou, není lehký úkol, avšak, když připustíme, že bychom se zvládli schovat za

přetvářku před celým světem, vždycky s námi bude jedna osoba, která pravdu zná - my

sami. Přiznat pravdu sám sobě může být velice bolestivá zkušenost ale naše vnitřní já,

naše mysl, se stává nepřetržitým svědkem našich životů a dokud nejsme pravdiví k sobě,

nemůžeme být skutečně pravdivými k ostatním.


3. ASTEYA

(nechamtivost, nekradení)

Nebrat si to, co nám nepatří. Vedle loupeží, vykrádání domů, sofistikovaných přepadení

apod se asteya vztahuje i na menší, mnohem nenápadnější situace. Kromě krádeží

hmotných věcí, myslí asteya i na nehmotné, duševní vlastnictví a prožitky. Nekrást nápady,

vize a práci druhých. Neobírat své blízké o příležitosti, nebrát jim radost, naději, nebo víru.

Asteya nás učí tomu, abychom se soustředili na povznášení nás i okolí našimi vlastními

prostředky. Obohatit druhého zpěvem, láskou, trpělivostí, nadšením je mnohem více

přínosné, než neustálá snaha růst i za cenu toho, že obereme druhého člověka pro vlastní

zisk. Stejně tak se dá asteya aplikovat i na životní prostředí, na zacházení s přírodními

zdroji. Ničení prostoru, který sdílíme s miliardami dalších bytostí, hub a rostlin nectí principy

asteyay a tím pádem ani yamy.


4. BRAHMACHARYA

(čistý způsob života)

Brahmacharya se často překládá jako celibát nebo sexuální zdrženlivost, což se může v

dnešním světě zdát těžké, nebo přímo nemožné. Brahmachaya se ovšem neváže pouze k

úplné sexuální abstinenci, jak bychom si mohli, poněkud milně, vyložit. Pokrývá také téma

monogamie, vzájemného respektu a šetření vlastní energií. Sexuální energie je velmi silná

energie, brahmacharya si dává za cíl stočení naší pozornosti k Bohu - toho si také můžeme

vyložit jako vyšší moc, vesmír, planetu Zemi nebo nekonečnou sílu bytí. Neznamená to

nutně omezení nebo zákaz. Naopak. Brahmacharya nám dává možnost soustředit se naše

povinnosti i radosti s mnohem větší pečlivostí. Dává nám možnost respektovat našeho

partnera a dobrovolně se rozhodnout právě s ním budovat silnější a hlubší pouto, rozvíjet a

starat se o vzájemný vztah. Žít v čistotě pro nás může znamenat i pečlivost našich skutků s

uvědoměním, že ne všechny skutečnosti závisí na nás, svět se bude dál točit a slunce

vycházet i zapadat bez našeho přičinění.


5. APARIGRAHA

(nebýt nenasytný, nehromadění)

Na tento svět jsme přišli bez majetku a také ho bez majetku opustíme. Opět platí, že nemá

smysl plnit naši mysl výčitkami vůči množství věcí, které vlastníme. Naopak. Aparigraha

nám pomáhá vážit si našich věcí, ale zbytečně na nich nelpět. Nesnažit se zbytečně

hromadit materiální bohatství, váže se k ní samozřejmě také asteya a všechny předchozí

body yamy. Přílišné hromadění ničí naší planetu, ať už formou fast fashion, množstvím

plastů a nekonečnou potřebou brát. Čím více věcí vlastníme, tím více místa zabírají nejen v

našem domě, ale i v naší mysli. Hromadění jde ruku v ruce s neustálou touhou a potřebou -

čehokoliv. Aparigraha myslí i na nehmotné hromadění. Za každou získanou věcí by měla

být věc věnovaná a tím projevená vděčnost. Všimli jste si například, jak populární je dnes

hromadění uznání na sociálních sítích? Neskonalá touha po více a více sledujících,

srdíčkách, komentářích... Nenasytnost zabírá velkou část v naší mysli. Nehromadění

znamená nelpění nejen na věcech, ale i lidech. Aparigraha dává svobodu nám i ostatním.Autor: Tereza Hübsch

11 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

ASÁNA

NIAMA

ÚVOD

bottom of page